Wat is PMKT

Therapeuten

Henriëtte Vlijm

Ik ben vanaf 1976 tot 1983 leerkracht geweest in de onderbouw op het reguliere onderwijs, van 1994 tot 2005 in het speciale basisonderwijs en speciaal onderwijs. Ik heb de opleiding voor PMKT-er bewust gevolgd, omdat ik ervaren heb hoe moeilijk het is als leerkracht om hulp te kunnen bieden bij specifieke hulpvragen van kinderen. Deze kinderen zijn voor mij bijzonder.

Henriëttes missie

Ik ben gespecialiseerd in het werken met kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum en/of hechtingsproblematiek en in het begeleiden van ouders/gezinnen met video-hometraining. Daarnaast ben ik rouw- en verliestherapeut. Ik werk vanuit een christelijke visie, waarbij een vertrouwensrelatie, acceptatie, respect en waardering voor het kind – als schepsel van de grote Schepper – voorop staan. KvK nr: 08221557 Lid van: FVB NVPMKT RBCZ SRVB TCZ

Jacqueline van der Pol

Van 2011-2014 heb ik de opleiding voor psychomotorische therapie (PMT) en BA (Bewegingsagogie) gevolgd. Met als extra profilering “Signalering en behandeling van seksueel misbruik”. Daarnaast heb ik een aantal aanvullende trainingen en opleidingen gevolgd o.a. de opleiding ‘Prenatale en perinatale psychotherapie’ (baby trauma therapie) door Rien Verdult en Gaby Stroecken bij “De Bakkerij”in België.
Door opleidingen en trainingen maar vooral door ervaringen uit eigen leven heb ik geleerd dat het naast kennis vooral gaat om verbinding. Tijdens mijn werk in de kinder- & jeugdpsychiatrie, de verstandelijk gehandicaptenzorg en de volwassen psychiatrie zag ik veel mensen met ernstige psychische klachten. Ik heb veel ervaring in het werken met baby’s en kinderen, waaronder kinderen en jongeren met een verstandelijke en/of meervoudige beperking en kinderen met psycho sociale problematiek zoals ADHD, PTSS, hechtingsproblematiek en ASS.

Jacquelines missie

Ik vind het erg belangrijk dat alle kinderen de kans krijgen om zich optimaal te ontwikkelen; dat kinderen maar ook volwassenen mogen worden zoals ze zijn bedoeld. Door verschillende omstandigheden kan de bandbreedte van ontwikkeling belemmerd worden, het is belangrijk om dit zo vroeg mogelijk te signaleren en dat er zo snel mogelijk specifieke, specialistische hulp geboden wordt. Dan leert het kind verbinding te maken met zichzelf en van hieruit met belangrijke mensen om zich heen, want elk mens is bedoeld om in relatie met zichzelf, de ander en met zijn Schepper te leven.
KVK nr: 567260666 Lid van: FVB NVPMT RBCZ

Marina Ligtenberg

In 2017 ben ik afgestudeerd van de Hoge school Windesheim als Psychomotorische therapeut. Sinds 2018 ben ik werkzaam bij praktijk Bijzonder. Ik vind het leuk om mezelf te ontwikkelen en daarmee mijn werkzaamheden te kunnen verdiepen. Onlangs heb ik de opleiding Sherborn succesvol afgerond. Deze opleiding is een extra verdieping in de hechtingsproblematiek. Ik ben een geregistreerd Vaktherapeut bij Register Vaktherapie SRVB.

Marina's missie

In mijn werk wil ik er voor de kinderen zijn. Hen een warm welkom geven en hen helpen om te groeien. Deze groei kunnen ze op verschillende gebieden maken, zowel emotioneel, sociaal, cognitief en/of motorisch. Ik vind het geweldig om groei te mogen zien bij kwetsbare kinderen.
KVK nr: 71621636 Lid van: FVB NVPMT SRVB

Anne Beukens

In 2001 ben ik afgestudeerd aan de Pabo. Ik werkte als leerkracht in het basisonderwijs. Al snel besloot ik dat ik mijzelf verder wilde verdiepen in kinderen met hulpvragen. Ik kwam terecht bij de opleiding voor Psychomotorische Kindertherapie. Na het afronden van de opleiding ben ik als zelfstandig therapeut aan het werk gegaan. In 2011 kwam ik bij Praktijk Bijzonder. In de loop van de tijd ontwikkelde mijn specialisme zich steeds meer. Ik richt mij steeds meer op kinderen met hoogbegaafdheid en/of hoog gevoeligheid, maar elk kind blijft bij mij welkom.

Anne's missie

Het is mijn missie dat elk kind gelukkig is. Dat houdt in dat elk kind wat bij mij komt, zichzelf mag zijn, dat we samen plezier hebben en dat door middel van het spel en de gesprekjes het kind leert wie hij of zij is. Samen werken we aan het ontwikkelen van de sociale, emotionele, cognitieve en motorische ontwikkeling.
KvK nr: 32145463 Lid van: FVB NVPMKT RBCZ SRVB TCZ

Greetje Walvaart

Als groepsleerkracht heb ik jarenlang gewerkt binnen het basisonderwijs. Ik zag steeds meer ‘bijzondere’ kinderen de basisschool binnenkomen. Voor deze kinderen wilde ik graag wat betekenen. In oktober 2010 heb ik mijn diploma Psychomotorisch Kindertherapeut behaald en werk ik met veel passie in onze praktijk.
Door het behandelen van kinderen met diverse problematiek, heb ik inmiddels veel geleerd. Daarnaast is mijn kennis gegroeid d.m.v. bijscholing op het gebied van hechting, contextueel werken met visuele hulpmiddelen, kernprincipes van hersenontwikkeling en medische- en psychosociale basiskennis. Sinds 2019 ben ik EMDR Therapeut ‘Kind en jeugd’. EMDR is een krachtige methode om trauma’s te verwerken. Op dit moment volg ik de opleiding ‘Symbooldrama’, een psychotherapietechniek die gebruik maakt van de verbeelding.

Greetjes missie

Ik loop er warm voor om kinderen, die vastlopen in hun ontwikkeling, verder te helpen. Het één op één werken met een kind schept een vertrouwensband waardoor het kind laat zien waar de problemen liggen. Omdat ieder kind uniek is, vind ik het zo mooi dat er veel verschillende middelen zijn die ik binnen PMKT kan inzetten.
KvK nr: 50571893 Lid van: FVB NVPMKT SRVB RBCZ

Maarten Nijveld

Sinds september 2019 ben ik werkzaam bij Praktijk Bijzonder. Om binnen de praktijk mijn werkzaamheden te verrichten, heb ik de opleiding psychomotorische therapie (PMT) gedaan. Ik wil graag mijn opgedane kennis en ervaring(en) inzetten om kinderen en jongeren ondersteuning te bieden in hun sociale en emotionele ontwikkeling.

Maartens missie

Ieder kind is uniek, waardevol en door God geschapen. Om die reden vind ik het belangrijk dat ieder gelijk wordt behandeld. Sommige kinderen lopen vast in hun sociale en emotionele ontwikkeling. Dit uit zich meestal in moeilijk verstaanbaar gedrag. Mijn missie: Aandacht voor deze kinderen hebben en dezen laten bloeien in hun kracht en kwaliteiten, zodat zij weer over een gezonde dosis zelfvertrouwen gaan beschikken.
KvK nr: 75647206 Lid van: FVB NVPMT RBCZ

Waar

Contact opnemen

Postadres
Hullerweg 81a
8071 RM Nunspeet
Bezoekadres
Hullerweg 91c
8071 RM Nunspeet

e-mail: info@bijzonder.nu
tel nr: 06 21891483

  Bijzonder is lid van

  NVMPKT

  Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Kindertherapie

  Bezoek

  NFG

  Nederlandse Federatie Gezondheidszorg

  Bezoek

  RBCZ

  Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg

  Bezoek

  FVB

  Federatie Vaktherapeutische Beroepen

  Bezoek

  NCKT

  NCKT

  Netwerk Christen KinderTherapeuten

  Bezoek