Wat is PMKT

Therapeuten

Henriëtte Vlijm

Ik ben vanaf 1976 tot 1983 leerkracht geweest in de onderbouw op het reguliere onderwijs, van 1994 tot 2005 in het speciale basisonderwijs en speciaal onderwijs. Ik heb de opleiding voor PMKT-er bewust gevolgd, omdat ik ervaren heb hoe moeilijk het is als leerkracht om hulp te kunnen bieden bij specifieke hulpvragen van kinderen. Deze kinderen zijn voor mij bijzonder.

Henriëttes missie

Ik ben gespecialiseerd in het werken met kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum en/of hechtingsproblematiek en in het begeleiden van ouders/gezinnen met video-hometraining. Daarnaast ben ik rouw- en verliestherapeut.

Ik werk vanuit een christelijke visie, waarbij een vertrouwensrelatie, acceptatie, respect en waardering voor het kind – als schepsel van de grote Schepper – voorop staan.

Jacqueline van der Pol

Ik hoop de kwaliteit van leven voor veel mensen te kunnen verbeteren door actief met hun problemen aan het werk te gaan. Ik heb veel ervaring in het werken met kinderen, waaronder kinderen en jongeren met een verstandelijke en/of meervoudige beperking en kinderen met psycho sociale problematiek zoals ADHD, PTSS en ASS.

Jacquelines missie

Mijn missie: Omzien naar kwetsbare mensen in de samenleving zodat het mooiste en het beste uit de ander naar boven wordt gehaald. Ik geef de liefde en de acceptatie die ik heb gekregen van mijn Hemelse Vader door aan de mensen om mij heen.

Marina Ligtenberg

Ik heb de opleiding Psychomotorische Therapie (PMT) gevolgd aan Windesheim in Zwolle. Sinds mei 2018 ben ik werkzaam binnen Praktijk Bijzonder.

Marina's missie

In mijn werk, wil ik er voor de kinderen zijn. Ze een warm welkom geven en ze helpen om te groeien. Deze groei kunnen ze doormaken op verschillende gebieden, zoals emotioneel, sociaal, cognitief en/of motorisch.

Anne Beukens

Nadat ik in 2001 afgestudeerd was als leerkracht ben ik al snel verder gaan zoeken naar een mogelijkheid om kinderen te kunnen helpen die vastlopen in het gezin en op school. Zodoende kwam ik terecht bij de opleiding voor Psychomotorisch Kindertherapeut. Na het afronden van die opleiding ging ik al snel zelfstandig aan het werk in mijn eigen praktijk. Sinds 2011 ben ik werkzaam binnen de praktijk Bijzonder.

Anne's missie

In mijn werk wil ik kinderen begeleiden naar het groeien van zichzelf in emotionele, sociale, cognitieve en/of motorische gebieden.

Greetje Walvaart

Als groepsleerkracht heb ik jarenlang gewerkt binnen het basisonderwijs. Ik zag steeds meer ‘bijzondere’ kinderen de basisschool binnenkomen; kinderen die op één of andere manier niet lekker in hun vel zitten.

Greetjes missie

Ik loop er warm voor om kinderen, die vastlopen in hun ontwikkeling, verder te helpen. Het één op één werken met een kind schept een vertrouwensband waardoor het kind laat zien waar de problemen liggen. Omdat ieder kind uniek is, vind ik het zo mooi dat er veel verschillende middelen zijn die ik binnen PMKT kan inzetten.
Mijn expertise is EMDR-therapie voor kinderen.

Maarten Nijveld

Sinds september 2019 ben ik werkzaam binnen praktijk Bijzonder. Daarvoor heb ik de opleiding psychomotorische therapie gedaan. Ik wil graag mijn opgedane kennis inzetten om kinderen ondersteuning te bieden in hun sociale en emotionele ontwikkeling.

Maartens missie

Ieder kind is een uniek, waardevol wezen en door God geschapen. Om die reden vind ik het belangrijk dat eenieder gelijk wordt behandeld. Sommige kinderen lopen vast in hun sociale en emotionele ontwikkeling. Dit uit zich meestal in moeilijk verstaanbaar gedrag. Mijn missie: Aandacht voor deze kinderen hebben en deze kinderen laten bloeien in hun kracht en kwaliteiten, zodat zij weer over een gezonde dosis zelfvertrouwen beschikken.

Waar

Contact opnemen

Postadres
Hullerweg 81a
8071 RM Nunspeet
Bezoekadres
Hullerweg 91c
8071 RM Nunspeet

e-mail: info@bijzonder.nu
tel nr: 06 21891483

Bijzonder is lid van

NVMPKT

Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Kindertherapie

Bezoek

NFG

Nederlandse Federatie Gezondheidszorg

Bezoek

RBCZ

Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg

Bezoek

FVB

Federatie Vaktherapeutische Beroepen

Bezoek

NCKT

NCKT

Netwerk Christen KinderTherapeuten

Bezoek