Henriëtte Vlijm

Ik ben Henriëtte Vlijm. Sinds 2005 ben ik werkzaam als PsychoMotorisch KinderTherapeut, sinds april 2011 in een nieuwe praktijkruimte.

Ik ben vanaf 1976 tot 1983 leerkracht geweest in de onderbouw op het reguliere onderwijs, van 1994 tot 2005 in het speciale basisonderwijs en speciaal onderwijs. Ik heb de opleiding voor PMKT-er bewust gevolgd, omdat ik ervaren heb hoe moeilijk het is als leerkracht om hulp te kunnen bieden bij specifieke hulpvragen van kinderen. Deze kinderen zijn voor mij bijzonder.

Kinderen vertellen met name in hun gedrag dat er een hulpvraag is. Door de eigenheid van psychomotorische kindertherapie, de interventies van de therapeut en het kindvolgend werken, krijgt het kind de gelegenheid om nieuwe ervaringen op te doen en te werken aan de hulpvraag. Op deze manier kunnen opvoeding, onderwijs en therapie elkaar aanvullen.

Ik ben gespecialiseerd in het werken met kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum en/of hechtingsproblematiek en in het begeleiden van ouders/gezinnen met video-hometraining.

Ik werk vanuit een christelijke visie, waarbij een vertrouwensrelatie, acceptatie, respect en waardering voor het kind – als schepsel van de grote Schepper – voorop staan.

Henriëtte Vlijm-Bossenbroek
Tel: 06-21891483
E-mail: henriette@bijzonder.nu