Links

Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Kindertherapie (NVPMKT)
nvpmkt.nl 

Netwerk Christen Kinder Therapeuten (NCKT)
nckt.nl