Wat is PMKT

Therapeuten

Henriëtte Vlijm

Ik ben vanaf 1976 tot 1983 leerkracht geweest in de onderbouw op het reguliere onderwijs, van 1994 tot 2005 in het speciale basisonderwijs en speciaal onderwijs. Ik heb de opleiding voor PMKT-er bewust gevolgd, omdat ik ervaren heb hoe moeilijk het is als leerkracht om hulp te kunnen bieden bij specifieke hulpvragen van kinderen. Deze kinderen zijn voor mij bijzonder.

Henriëttes missie

Ik ben gespecialiseerd in het werken met kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum en/of hechtingsproblematiek en in het begeleiden van ouders/gezinnen met video-hometraining. Daarnaast ben ik rouw- en verliestherapeut. Ik werk vanuit een christelijke visie, waarbij een vertrouwensrelatie, acceptatie, respect en waardering voor het kind – als schepsel van de grote Schepper – voorop staan.

KvK nr: 08221557
Lid van: FVB NVPMKT RBCZ SRVB TCZ

Word jij onze nieuwe collega?

Wij zoeken per direct een Orthopedagoog-Generalist/GZ-psycholoog (BIG-geregistreerd)

Ben jij een enthousiaste orthopedagoog-generalist/GZ-psycholoog? Vind jij het leuk om zelfstandig en in een multidisciplinair team te werken in een groeiende organisatie? Dan zoeken wij jou!

Word jij onze nieuwe collega?

Interesse?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Henriëtte Vlijm – praktijk-eigenaar 06-21891483 of Nadi de Vos – Orthopedagoog-Generalist 06-14548031

Solliciteren? Mail je CV en motivatiebrief uiterlijk 4 augustus naar info@bijzonder.nu

Klik op de knop hieronder voor meer informatie!

Bekijk vacature

Anne Beukens

In 2001 ben ik afgestudeerd aan de Pabo. Ik werkte als leerkracht in het basisonderwijs. Al snel besloot ik dat ik mijzelf verder wilde verdiepen in kinderen met hulpvragen. Ik kwam terecht bij de opleiding voor Psychomotorische Kindertherapie. Na het afronden van de opleiding ben ik als zelfstandig therapeut aan het werk gegaan. In 2011 kwam ik bij Praktijk Bijzonder. In de loop van de tijd ontwikkelde mijn specialisme zich steeds meer. Ik richt mij steeds meer op kinderen met hoogbegaafdheid en/of hoog gevoeligheid, maar elk kind blijft bij mij welkom.

Anne's missie

Het is mijn missie dat elk kind gelukkig is. Dat houdt in dat elk kind wat bij mij komt, zichzelf mag zijn, dat we samen plezier hebben en dat door middel van het spel en de gesprekjes het kind leert wie hij of zij is. Samen werken we aan het ontwikkelen van de sociale, emotionele, cognitieve en motorische ontwikkeling.

KvK nr: 32145463
Lid van: FVB NVPMKT RBCZ SRVB TCZ

Marina Ligtenberg

In 2017 ben ik afgestudeerd van de Hoge school Windesheim als Psychomotorische therapeut. Sinds 2018 ben ik werkzaam bij praktijk Bijzonder. Ik vind het leuk om mezelf te ontwikkelen en daarmee mijn werkzaamheden te kunnen verdiepen. Onlangs heb ik de opleiding Sherborn succesvol afgerond. Deze opleiding is een extra verdieping in de hechtingsproblematiek. Ik ben een geregistreerd Vaktherapeut bij Register Vaktherapie SRVB.

Marina's missie

In mijn werk wil ik er voor de kinderen zijn. Hen een warm welkom geven en hen helpen om te groeien. Deze groei kunnen ze op verschillende gebieden maken, zowel emotioneel, sociaal, cognitief en/of motorisch. Ik vind het geweldig om groei te mogen zien bij kwetsbare kinderen.

KVK nr: 71621636
Lid van: FVB NVPMT SRVB

Greetje Walvaart

Als groepsleerkracht heb ik jarenlang gewerkt binnen het basisonderwijs. Ik zag steeds meer ‘bijzondere’ kinderen de basisschool binnenkomen. Voor deze kinderen wilde ik graag wat betekenen. In oktober 2010 heb ik mijn diploma Psychomotorisch Kindertherapeut behaald en werk ik met veel passie in onze praktijk.
Door het behandelen van kinderen met diverse problematiek, heb ik inmiddels veel geleerd. Daarnaast is mijn kennis gegroeid d.m.v. bijscholing op het gebied van hechting, contextueel werken met visuele hulpmiddelen, kernprincipes van hersenontwikkeling en medische- en psychosociale basiskennis. Sinds 2019 ben ik EMDR Therapeut ‘Kind en jeugd’. EMDR is een krachtige methode om trauma’s te verwerken. Op dit moment volg ik de opleiding ‘Symbooldrama’, een psychotherapietechniek die gebruik maakt van de verbeelding.

Greetjes missie

Ik loop er warm voor om kinderen, die vastlopen in hun ontwikkeling, verder te helpen. Het één op één werken met een kind schept een vertrouwensband waardoor het kind laat zien waar de problemen liggen. Omdat ieder kind uniek is, vind ik het zo mooi dat er veel verschillende middelen zijn die ik binnen PMKT kan inzetten.

KvK nr: 50571893
Lid van: FVB NVPMKT SRVB RBCZ

Jacqueline van der Pol

Van 2011-2014 heb ik de opleiding voor psychomotorische therapie (PMT) en BA (Bewegingsagogie) gevolgd. Met als extra profilering “Signalering en behandeling van seksueel misbruik”. Daarnaast heb ik een aantal aanvullende trainingen en opleidingen gevolgd o.a. de opleiding ‘Prenatale en perinatale psychotherapie’ (baby trauma therapie) door Rien Verdult en Gaby Stroecken bij “De Bakkerij”in België.
Door opleidingen en trainingen maar vooral door ervaringen uit eigen leven heb ik geleerd dat het naast kennis vooral gaat om verbinding. Tijdens mijn werk in de kinder- & jeugdpsychiatrie, de verstandelijk gehandicaptenzorg en de volwassen psychiatrie zag ik veel mensen met ernstige psychische klachten. Ik heb veel ervaring in het werken met baby’s en kinderen, waaronder kinderen en jongeren met een verstandelijke en/of meervoudige beperking en kinderen met psycho sociale problematiek zoals ADHD, PTSS, hechtingsproblematiek en ASS.

Jacquelines missie

Ik vind het erg belangrijk dat alle kinderen de kans krijgen om zich optimaal te ontwikkelen; dat kinderen maar ook volwassenen mogen worden zoals ze zijn bedoeld. Door verschillende omstandigheden kan de bandbreedte van ontwikkeling belemmerd worden, het is belangrijk om dit zo vroeg mogelijk te signaleren en dat er zo snel mogelijk specifieke, specialistische hulp geboden wordt. Dan leert het kind verbinding te maken met zichzelf en van hieruit met belangrijke mensen om zich heen, want elk mens is bedoeld om in relatie met zichzelf, de ander en met zijn Schepper te leven.

KVK nr: 567260666
Lid van: FVB NVPMT RBCZ

Nadi de Vos – Dijkslag

Met één voet in de praktijk en de ander in de wetenschap voel ik mij als een vis in het water. Na de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening heb ik de master Orthopedagogiek afgerond en ervaring opgedaan op verschillende woongroepen voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking. Als orthopedagoog werk ik veel samen met andere disciplines, zoals PMT/PMKT-ers. Een verrijking om vanuit verschillende invalshoeken met het kind en de ouders zorg op maat te bieden. Vanuit de opleiding tot orthopedagoog-generalist heb ik opnieuw de kracht van lijfelijke therapieën over alle werkvelden opnieuw op waarde geschat en werk ik met plezier bij Praktijk Bijzonder.

Nadi's missie

In verbinding met elkaar samen verder groeien. Door klein te kijken en op tijd uit te zoomen zoeken we met elkaar naar verdere ontwikkeling en ontplooiing. Mijn ervaring ligt binnen veel verschillende gebieden van de ontwikkeling van jong tot oud. Zowel het kunnen van dingen (cognitie) als het aankunnen van dingen (emotionele ontwikkeling) en de zelfredzaamheid zijn voor mij belangrijke pijlers. Binnen Praktijk Bijzonder werk ik als regie behandelaar. Mijn werkzaamheden bestaan o.a. uit eindverantwoording over de te leveren ondersteuning, diagnostiek, behandeling (o.a. EMDR) en ouder begeleiding.

KvK nr: 75647281
BIG: 19927291531
NVO: 18199
VEN: 37160

Mirjam Smelt

In 2004 heb ik de opleiding Bewegingsagogie en Psychomotorische Therapie aan de hogeschool Windesheim afgerond. Ik heb hierna een poosje gewerkt in een verpleeghuis. Toen ik zwanger was van onze oudste dochter, heb ik er voor gekozen om thuis te zijn bij haar. We kregen nog twee dochters en een zoon. Na een paar jaar ben ik met veel plezier gastouder geworden, en heb heel wat kinderen thuis mogen opvangen. Toen onze jongste naar school ging begon het weer te kriebelen om iets met mijn ‘oude’ vak te gaan doen. In 2019 ben de opleiding Psychomotorische Kindertherapie gaan doen en door mijn eindstage kwam ik bij Praktijk Bijzonder terecht, waar ik met veel plezier werk.

Mirjams missie

Mijn missie is dat ieder kind ‘gezien’ wordt. Wat heb jij nodig en hoe kan ik jou daarbij helpen? Kinderen die vastlopen in hun ontwikkeling wil ik heel graag verder helpen. Hoe mooi is het dat we binnen de Psychomotorische Kindertherapie aansluiten bij het kind, een vertrouwensband opbouwen en van daaruit samen aan de slag gaan. Laat je maar zien, jij mag er zijn!

Maarten Nijveld

Sinds september 2019 ben ik werkzaam bij Praktijk Bijzonder. Om binnen de praktijk mijn werkzaamheden te verrichten, heb ik de opleiding psychomotorische therapie (PMT) gedaan. Ik wil graag mijn opgedane kennis en ervaring(en) inzetten om kinderen en jongeren ondersteuning te bieden in hun sociale en emotionele ontwikkeling.

Maartens missie

Ieder kind is uniek, waardevol en door God geschapen. Om die reden vind ik het belangrijk dat ieder gelijk wordt behandeld. Sommige kinderen lopen vast in hun sociale en emotionele ontwikkeling. Dit uit zich meestal in moeilijk verstaanbaar gedrag. Mijn missie: Aandacht voor deze kinderen hebben en dezen laten bloeien in hun kracht en kwaliteiten, zodat zij weer over een gezonde dosis zelfvertrouwen gaan beschikken.

KvK nr: 75647206
Lid van: FVB NVPMT RBCZ

Mariëlle Oudendorp

In 2022 ben ik afgestudeerd aan de opleiding Psychomotorische Therapie op het Windesheim te Zwolle met als minor ‘Het kind centraal, een interprofessionele benadering’. Sinds juni 2022 werk ik met veel plezier bij Praktijk Bijzonder, na hier mijn eindstage gelopen te hebben. Naast mijn werk ben ik sinds september 2022 gestart met de opleiding Psychomotorische Kindertherapie, om mijzelf nog meer te verdiepen in het kind en de diverse problematiek waar een kind al op jonge leeftijd mee geconfronteerd kan worden. Ik ben blij dat ik bij Praktijk Bijzonder de kennis en ervaringen die ik heb opgedaan en nog steeds opdoe kan inzetten.

Mariëlles missie

Mijn missie is dat ieder kind kan zijn wie hij/zij is en kan genieten. Ieder kind is uniek en verdient het gezien te worden. Door tijdens de therapie in de één op één situatie aan te sluiten op het kind en het kind écht te zien, krijgt het kind de kans een groei door te maken op de verschillende ontwikkelingsgebieden. Ik geniet er van om samen met een kind te werken aan groei, zodat het kind weer kan gaan stralen!

KVK nr: 86791109
Lid van: FVB NVPMT SRVB

 

Suzanne Fraanje - Abercrombie

Van 2004 tot en met 2021 heb ik gewerkt in het basisonderwijs. Daarbij stond een fijne, leerzame schooltijd voorop. Na zeer positieve, persoonlijke ervaringen met de Masgutova Methode voor reflexintegratie, heb ik besloten om zelf ook de opleiding hiervoor te gaan volgen. In 2018 heb ik de basisopleiding gevolgd. Verdieping van mijn vak blijf ik opzoeken door nieuwe modules te volgen en nieuwe technieken te leren. In 2018 ben ik gestart met mijn eigen praktijk voor reflexintegratie in Nunspeet. Vanaf 2022 werk ik samen met Praktijk Bijzonder. Met deze samenwerking behalen we mooie resultaten. Meer informatie over reflexintegratie en mijn praktijk is te vinden op: injekracht-suzanne.nl

Suzanne’s missie

Kinderen weer in hun kracht zetten is mijn missie. Het lichaam is in staat om zichzelf te herstellen. Het is fijn dat ik daarbij kan helpen door deze lichaamsgerichte benadering. In samenwerking met ouders werken we naar een gezamenlijk doel. Waarom werken aan symptomen als je ze vanuit de basis kunt aanpakken door middel van reflexintegratie? Ik kan genieten van de blik in de ogen van kinderen na verloop van tijd. Ik zie ze groeien en sta soms echt versteld van hun ontwikkeling.

KvK nr: 71376828
Lid van: CAT

Contact opnemen

Postadres
Hullerweg 81a
8071 RM Nunspeet
Bezoekadres
Hullerweg 91c
8071 RM Nunspeet

e-mail: info@bijzonder.nu
tel nr: 06 21891483

  Bijzonder is lid van

  NVMPKT

  Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Kindertherapie

  Bezoek

  NFG

  Nederlandse Federatie Gezondheidszorg

  Bezoek

  RBCZ

  Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg

  Bezoek

  FVB

  Federatie Vaktherapeutische Beroepen

  Bezoek

  NCKT

  NCKT

  Netwerk Christen KinderTherapeuten

  Bezoek